Výroba

Firma s dlouholetou tradicí

Výroba

Základem výrobního programu HP – KOVO je výroba univerzálních i speciálních svařovaných konstrukcí: prototypů, palet, horizontálních, vertikálních i šikmých registrů a dalších ocelových konstrukcí. Výrobu všech komponent provádíme v souladu s nejpřísnějšími kvalitativními požadavky. Mnohé komponenty (při výrobě registrů jsou to například unašeče, těla sloupků, dorazy, aj.) vyrábíme ve vlastním laserovém centru, které pracuje v přesnostech jednotek desetin milimetru.

Klademe důraz na plnění požadavků systému řízení jakosti a na plnění požadavků zákazníků jak po stránce plnění termínů dodávek, tak dodržování jakosti výroby. Ke splnění těchto cílů používáme moderní způsoby plánování a řízení výroby, i několikastupňové řízení kontrolních činností. Kontrolní pracoviště průběžné vybavujeme novými měřícími a kontrolními zařízeními.

V současnosti v HP – KOVO pracuje 80 zaměstnanců. Vlastní svařovací kapacita přesahuje 2 500 hodin týdně. Výrobní prostory jsou vybaveny laserovými stroji, ohraňovacími a hydraulickými lisy, svařovacími roboty a dalším strojním zařízením.